بزرگترین متهم تاریخ کسی است که نمی دونه قلبش واسه ی کی می تپه...................................متین ترین کلام:عشق جذاب ترین کلام:آشنایی پاک ترین کلام:وجدان تلخ ترین کلام:جدایی زشت ترین کلام:خیانت سخت ترین کلام:تنهایی بدترین کلام:بی وفایی..................................عمریست که ویران شده ام ساکت و سرد و پریشان شده ام تا تو آیی و مرا دریابی من اسیر شب طوفان شده ام..................................تو همان فرشته ای هستی که در بهار قدم می زنی و برگ درختان انتظار پاییز را می کشند تا جای پایت را بوسه بزنند..................................دوستت دارم نه به اندازه بارون آخه یه روزی بند میاد..................................تو خیلی آرزو داری و من یه آرزو و آن اینکه تو به تک تک آرزوهات برسی..................................هنوز در پی جراح زبردست می گردم تا سرنوشت من و تو را به هم پیوند بزنه..................................چه کنم تو سلطان جهانی و من درویش خرابات تو ارباب وفایی و من نوکر ارباب..................................شب رو دوست دارم چون تو دلش یه ماه دارهروز و دوست دارم چون تو دلش یه آفتاب دارهخودمو دوست دارم چون تو دلم تو رو دارم..................................عشق گلی است که 2 باغبان آن را می پرورانند 1) عاشق 2) معشوق ..................................آنقدر دوستت دارم که خدا دانداین اسرار فقط باد صبا داندنخواهم گل که گل بی اعتبار استتمام عمر گل فصل بهار استتو را خواهم از گلهای عالمکه عطر تو همیشه ماندگار است...................................همه ی دنیا را بگیردلخوشی ام را بگیرهرچی می خواهی ازم بگیراما این احساسی که من بهت دارم ازم نگیر..................................خستگی من از رودها نیست خستگی من از ماهی هایی است که به زیبایی دریاها نمی اندیشندپس ای دوست ،زیبا نگر باش..................................از دست رفیقان عقرب صفت دوستی با مار کبری آرزوست..................................ساحل به دست می گردم به دنبال کشتی ایی که در من لنگر افکند تا بارنامه کنم تمام هستی ام را بدان بندری که تو باشی.......................................بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارمدوستت دارم .... ........................................قانون اخر نیوتن :زمین هیچ جاذبه ای نداره سیب ها به خاطر تو می افتند تو تنها جاذبه زمین هستی..........................................................................زرد است که لبریز حقایق شده است ------ تلخ است که با درد موافق شده است شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی --------- پاییز بهاریست که عاشق شده است..........................................................................ازم پرسید :من مال توام؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر کاری دلت می خواد باهام بکن. گفت :هر کاری؟ گفتم:آره. ............ تنهام گذاشت و رفت..........................................................................اگه کلید قلبی رو نداری قفلش نکن اگه خداحافظی در راهه سلام نکن اگه دستیو گرفتی رهاش نکن دفتری که بسته شده دیگه بازش نکنقلبی که شکسته دیگه نازش نکن حرفی که زده شد دیگه تکرارش نکن..........................................................................چگونه شیشه شوم وقتینگاهت از سنگ است..........................................................................گر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ میگوید حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی می کند..........................................................................گفتم به گل زرد چرا رنگ منیافسرده و دلتنگ چرا مثل منیمن عاشق اویم که رنگم شده زردتو عاشق کیستی که هم رنگ منی..........................................................................روزی عشق از دوستی پرسید تفاوت منو تو در چیست؟ دوستی گفت من دیگران را به سلامی آشنا میکنم تو به نگاهیمن آنان را با دروغ جدا میکنم تو با مرگ..........................................................................بر دریچه ی قلبم نوشتم ورود ممنوع ! عشق آمد و گفت : بی سوادم ..........................................................................شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی ،اما حال که به آن دعوت شده ای تا میتوانی زیبا برقص.........................................................................می کشمت سوی خویش . این کشش قلب ماست قلب تو گر آهن است. قلب من آهنرباست یک بار از کنار دریا عبور کردی یک عمر امواجش برای بوسیدن جای پایت به ساحل میروند.........................................................................قلب مثل دو تا اتاق دیوار به دیوار هست که یکی از اتاقها غم و دیگری شادی. می گن آرام بخند که تو اتاق بقلی غم را بیدار نکنی دن جای پات میان و میرن.........................................................................بعضی عشق ها آتشین اما کم عمق و سطحی هستند گردبادی بر پای می کنند و زود هم سرد می شونداما بعضی عشق ها عمیق است و ملایم چون یک نخ باریک شروع می شود و در طول زمان استمرار می یابد.........................................................................ثمره عمر آدمی یک نفس است و آن نفس از برای یک همنفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است آن یک نفس از برای عمری بس است.........................................................................می دونی کی می فهمی دنیا دو روزه ؟ وقتی اونی که دوستت داره بهت می گه تا آخر دنیا باهاتم.........................................................................رفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزنابتدای یک پریشانی است حرفش را نزندوست داری بشکنی قلب پریشان مرادل شکستن کار آسانیست حرفش را نزن.........................................................................آیا میدونی خدا چرا بین انگشت های دست فاصله قرار داده؟؟؟تا این که کسی که تو دوستش داری بیاد و با دستاش اون فاصله رو برای همیشه پر کنهپس بیا برای همیشه دستای منو بگیر و قول میدم که هیچوقت نزارم ترکم کنی...........................................................................وقتی مرگم فرا رسید اگه به بهشت رفتم ..اسمتو رو یه ستاره طلایی مینویسم تا تمام فرشته های خدا بدونن........................................................................تو مث نور خورشید هستی خیلی گرم.. تو مث شکرهستی خیلی شیرینتو مث خودت هستی و دقیقا به همین خاطره که من دوستت دارم.........................................................................عشق یه سم شیرین هست...بدون نسخه اون کسی که دوستش داری مصرفش نکناز دسترس بچه ها دور نگرش دار..و در محل تاریک و خنک نگهداریش کن......................................................................... وقتی زمانی رسید که خواستی قلبت رو به کسی تقدیم کنی ..اول مطمئن شو که اون قلبتو نمی شکنه چون قلب شکسته لوازم یدکی نداره........................................................................هرگز هیچ حسرتی اینچنین یک جا جمع نمی شود که در این سه جمله کوتاهآسمان را قسمت کردند:.....تکه ای برای برکه.....تکه ای برای رود....تکه ای برای دریا.دلم را قسمت کردند:..........تکه ای برای تو....تکه ای برای تو......تکه ای برای تو.........................................................................برای شکستن من یه اخم کافیه ...نیازی به فریادت نیستواسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه ...نیازی به قهر نیستبرای مردنم حرف رفتنت کافیه ...نیازی به انجامش نیست......................................................................... زندگی اجبار است مرگ انتظار است عشق 1 بار است جدایی دشوار است ولی یاد تو همیشه ماندگار است.........................................................................توی زندون قلبت اینقدر شلوغ می کنم و زندانی ها رو اذیت میکنم تا مجبور بشی منو بندازی توی انفرادی قلبت........................................................................بیمار خنده های تو ام ؛ بیـــــــــــــــــــشتر بخند خورشید آرزوی منی ؛ گرمـــــــــــــــــــــتر بتاب.........................................................................هیچکس نمیتونه به دلش یاد بده که نشکنه ولی حداقل میتونیم یادش بدیم وقتی شکست لبه تیزش دست اونی رو که شکستش نشکنه.........................................................................اگه چشمات پرسید بگو ندیدمش... اگه گوش هات پرسید بگو نشنیدمش... اگه دستت لرزید بگو مال سرماست...اما اگه دلت لرزید به خودت دروغ نگو دوستش داری.........................................................................زندگی مثل پیانو است ، دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها . اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی.........................................................................ببخشید از معاملات عشقی مزاحمتون میشم می خوستم ببینم شما قلبتون مستاجر نمی خواد؟؟؟؟؟ ........................................................................جمله دوست داشتن ودوستت دارمحتی دروغش قشنگ است ........................................................................به دنبال واژه ای می گردم تا قلبم را سیراب کنمو این آخرین شاید هم آغازی برای فرداییست که هنوزدر راه نیست و کاغذهای مچاله شده زباله دان گواه بهاین راز دارند و این آینه خسته تر از همیشه زیر غباریاز دور تنها تصویر مرابدون هیچ واژه ای به سکوت فریادمی زند امروز غبارت را به باد می دهند. هرگاه دلت هوایم را کرد، به آسمان بنگر و ستارگان را ببین که همچون دل من در هوایت می تپند..........................................................وفاداری را باید از نیلوفری آموخت که به دور هر شاخه ای می پیچد؛در آغوشش می میرد.....................................................آرزو دارم که قشنگترین گل سرخ دنیا را بچینم و بر برگهای آن قطره ای از خون خود را بچکانم وآنرا به محبوبم هدیه کنم .تا زمانی که گل را می بوید نفسش خون مرا گرم کند...............................................می دونی چرا دل به دلت دادم؟ به خاطر شباهتت به ماه ، با این تفاوت که ماه سه حرف داری ولی تو حرف نداری!...............................................پرسید چون دوسم داری بهم نیاز داری یا چون بهم نیاز داری دوسم داری؟!گفتم چون دوستت دارم بی نیاز ترین آدم روی زمینم!..........................................فرشته ها وجود دارن اما بعضی وقتها چون بال ندارن ما بهشون میگیم رفیق.........................................بوسه برعکست زنم ترسم که قابش بشکندقاب عکس توست اما شیشه عمر من استبوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکندتار موی توست اما ریشه عمر من است......................................شبا بروکنار پنجره تا ستاره ها ببیننت و حسودیشون بشه که ماهشون مال منه!.................................سالها آرزو میکردم سایه اش بر سرم باشد.کور بودم و نمیدیدم او سراسر نور بودو سایه نداشت !........................................مردن آن نیست که در سینه ی خاک دفن شوممردن آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم!......................................اگه من و تو دوتا برگ باشیم، هنگام خزان من زودتر از تو میشکنم تا زمانی که می‌افتی در آغوشم بگیرمت...................................بزرگترین آرزوم اینه کوچکترین آرزوت باشم..........................وفای شمع را نازم که بعد از سوختن ...به صد خاکستری در دامن پروانه میریزد...نه چون انسان که بعد از رفتن همدم... گل عشقش درون دامن بیگانه میریزد.........................................اگه کسی دیوونت بود ، بازیش نده اگه عاشقت بود ، دوستش داشته باش اگه دوست داشت ، بهش علاقه نشون بده اگه بهت علاقه داشت ،فقط بهش لبخند بزن اینطوری همیشه یه پله ازش عقبتری اگه یه روزی خسته بشه و یه پله بیادعقب تازه میشه مثل تو!..................................پروانه امشب پر مزن اندر حریم یار منشاید صدای پرپرت از خواب بیدارش کند .......................................زخم زندگی من تو هستی ؛ همه به زخم زندگیشون دستمال می بندن ، ولی من به زخم زندگیم دل بستم....................................شب بهت اس ام اس دادمکه بگم تنهام , مثله ماهکوچیکم مثله ستارهاما دوست دارم به قد آسمونی که اندازه نداره 
دسته ها : پیامک
يکشنبه جهاردهم 7 1387
X